ONTOLOJİ – VARLIK FELSEFESİ

Ontoloji ya da varlık felsefesi ya da varlık bilim, temel sorunu varlık olan felsefi disiplin. Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. 

“Varlık” – “ Var oluş”  kavramlarını ve “ Varlık vardır” Varlık Yoktur” tartışlamaları ile araştırır.

Felsefi anlamda var olan şey, ağaç ve ateş gibi canlı veya cansız bir madde de olabilir, düşünme ve sezme gibi ruhsal bir şey de… Aynı şekilde varlık, inanç gibi manevi bir şey de olabilir. Felsefe tarihinin en büyük filozoflarından birisi olan Aristoteles bu bağlamda varlık felsefesini “ilk felsefe” olarak isimlendirmiş ve ilk felsefeyi de “Var olanı, var olan olarak, saf hâlde ele almak” olarak tanımlamıştır.

GÖRSEL : ABSÜRD EDEBİYAT

Ontolojik sorular

 • Varlık nedir?
 • Varoluş nedir?
 • Fiziksel nesneler nelerdir?
 • Bir fiziksel nesnenin var olduğu söylemini kanıtlamak mümkün müdür?
 • Bir nesnenin özellikleri veya ilişkileri nedir ve bunlar nesneyle nasıl ilişkilidir?
 • Var oluş bir özellik midir?
 • Bir nesne ne zaman yok olur, ne zaman değişir?

Felsefeye Göre Varlık

Felsefe varlığın var olup olmadığını da tartışır. Nedenlerin nedenlerini de araştırır. Felsefe, varlığı bütün halinde görür ve bütün halinde incelemeye çalışır. Bilimler konularına göre varlığı parçalara ayırarak, kendilerine özgü yöntemlerle inceler. Bunun içinse gerekirse tüm bilimlerin sonuçlarını kullanarak genel kuramsal açıklamalar yapar.

Bilime Göre Varlık

Bilime göre varlık tartışmasız vardır. Bilim varlığın var olduğunu ön kabul olarak benimser ve var kabul ettiği varlıkla ilgili neden-sonuç ilişkileri kurar.

Varlığın Olmadığını Savunanlar

Nihilizm

Hiççilik, yokçuluk; Latince’de ‘hiç’ anlamına gelen nihil sözcüğünden türetilen Nihilizm, günümüzde birçok spesifik alt dala ayrılmaktadır en popüler tanımıyla; Hiç bir şeyin bir anlamı ve değeri olamadığını savunan felsefi bir görüştür.

Taoizm

Dış dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan bir felsefi görüştür.

Varlığın Olduğunu Savunanlar

Realizm

Felsefede insan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan felsefi öğretidir

Varlık Var Mıdır ?

Varlığın var olup olmadığı tartışması ya da varlık var mıdır? Sorusuna verilen cevapları iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan biri “varlık yoktur” diyen nihilizm (hiççilik) diğeri “varlık vardır” diyen realizm (gerçekçilik).

Varlık var kabul edildikten sonra, onun ne tür bir varlık olduğu sorgulanmıştır. Bu sorgulamalar sonucunda beş farklı görüş çıkmıştır.

 Bunlar:

Varlığı “oluş” olarak gören yaklaşım (evren sürekli bir değişme ve oluş halindedir

Varlığı “idea” olarak gören yaklaşım (gerçek varlık idea cinsinden bir varlıktır)

Varlığı madde olarak gören yaklaşım (gerçek varlığın madde olduğunu savunur)

Varlığı hem madde hem de idea olarak gören yaklaşım (gerçek varlığın madde ile düşüncenin sentezinden oluştuğunu savunur)

Varlığı fenomen olarak gören yaklaşımdır (varlık fenomendir)

VARLIK FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI

Madde:

İnsan bilincinden bağımsız olarak var olan, duyularla algılanan varlık.

Arkhe:

Yunan mitolojisinde İlk temel ve başlangıç olarak görülen arkhe, bütün varlıkların ondan çıktığı düşünülen ilk madde

Metafizik:

Duyusal olarak algılanamayan, kanıtlanamayan varlıkları (Tanrı, ruh, öteki dünya…) inceleyen felsefe dalıdır.

İdea:

Değişmeden kalan, öncesiz ve sonrasız olan, var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan, mükemmel varlık.

ONTOLOJİ – VARLIK FELSEFESİ ARAŞTIRILIRKEN ARAŞTIRILMASI GEREKEN KONULAR:

 • Varlık gerçekten de var mıdır?
 • Varlık varsa tam olarak nedir?
 • Varlık felsefesinde idealizm
 • Varlık felsefesinde materyalizm
 • Varlık felsefesinde realizm
 • Nihilizm (hiççilik) nedir?
 • Taoculuk nedir?
 • Varlığın ne olduğu problemi
 • Fenomenoloji (görüngübilim) nedir?
 • Realizm (gerçekçilik) nedir?
 • Varlık Sorununun Kapsamı

ONTOLOJİ – VARLIK FELSEFESİ’ için 2 yanıt

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s