NATÜRALİZM – DOĞACILIK

Sanat ve edebiyatta doğal Dünya’yı temel alan çeşitli akımlara verilen ortak ad. Bu akımların takipçilerine natüralist denir. Ahlak felsefesinde natüralizm, ahlaki çıkarımların, ahlaki olmayan ifadelerden yapılabileceği teorisidir. Edebiyatta ve sanatta natüralizm, doğayı detayları ile olduğu gibi yansıtmayı öngören akımların genel adıdır. Felsefede natüralizm, her şeyin doğal varlıklardan, doğal nedenlerle oluştuğunu, doğaüstü varlıklara ve açıklamalara itibar… Read More NATÜRALİZM – DOĞACILIK

FENOMENOJİ – GÖRÜNGÜBİLİM

Fenomenoloji, yaygın olarak kullanılan deyişle, “öz”lerin araştırılması konusudur. Çünkü, bütün sorunlar sonunda özlerin betimlenmesi sorununa geri götürülebilir. Ancak, bu noktada ayrımı belirginleştirmek gerekir; fenomonoloji, “öz”lerin bilimi değil, “öz”ü görüleyen “bilinç”in bilimidir aslında. Algının ya da bilincin “öz”ünün betimlenmesi sorunu, fenomenolojinin konusudur.… Read More FENOMENOJİ – GÖRÜNGÜBİLİM

ŞİNTOİZM

Şintoizm Japonya’nın yerli, Japonların millî dinidir. Eskiden Japonya’nın resmî diniydi. Sadece Japonya’da ibadetlere katılan 119 milyon kişi vardır. Şinto inancında ibadet edilen ruhlara (tanrılara) “kami” denir.Bu terim hayat için önemli olan rüzgâr, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi anlayış ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhlar olarak tercüme edilebilir. Her kaminin kendine has bir karakteri olduğuna inanılır ve doğadaki her türlü olay kamilerin içinde bulundukları ruh hâllerine göre yorumlanır.… Read More ŞİNTOİZM

TAOİZM – TAOCULUK

Taoizm (Daoizm, Dao Öğretisi), Antik Çin’de ortaya çıkmıştır ve temeli Laozi’nın yazılı eseri Dao De Jing’e dayanan bir öğretidir. Çince’de yol, yürümek, konuşmak, yön, yöntem, akış vb. anlamlara işaret eder. Dao Öğretisi’nin kurucu temsilcileri Laozi ve Çuangzi’dir; kainatın kaynağı ve doğuşu, doğanın yasa ve ilkeleri, insan ve insanın gerçek doğa ile bağı ve ilişkisi, doğa ve hekimlik gibi bir çok sahada etkisi olmuştur.… Read More TAOİZM – TAOCULUK

DEPRESYON

Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da adlandırılır. Ne yazık ki sonuçları ölüme kadar dayanan bu psikolojik rahatsızlık dizi ve film sektörünün özendirici tavırları sayesinde çok hafife alınmaya başladı. Çikolata yiyince geçen battaniye altında günler geçiren kişilerin özendirici karakterlerle harmanlanması sonucu “psikolojik bir hastalık olan depresyon” gülünce depresyonum bozulur mu? Gibi saçma betimlemelere kadar indirgenimdi.… Read More DEPRESYON

RASYONALİZM – AKILCILIK

Rasyonalizm akılcılık olarak da bilinen bilginin doğruluğunun deneyim ve duyuma dayalı değil, zihin ve düşüncede temellenebileceğini öne süren bir düşünce biçimidir.Bu makalede aramaya çalışacağımız sorular şunlardır;Rasyonalizm in tarihçesi nedir? Antik çağ felsefesinde rasyonalizm nedir? Kıta felsefesinde akılcı filozoflar kimlerdir? Felsefede Rasyonalizm (Akılcılık) Akımı Özellikleri neler? Farabi için rasyonalizm nedir? Akılcılığın Gerekçesi nedir?… Read More RASYONALİZM – AKILCILIK

ODİNİZM – WOTANİZM

Odinizm diğer adıyla Wotanizm Nors ilahlarını onurlandırma odaklı Cermenik neopaganizmin bir türüdür.

İskandinavya toplumunun Hristiyanlık öncesi inançlarıdır. Birçok Odinist sert politeisttir ve onlar tanrı ile tanrıçaların farklı kişilikleri ile gerçek olduğuna inanır. Odonizm’i anlamak için Neopaganizm’i iyi anlamak gerekir. Günümüzde odinizm’i devam ettiren en etkili inanç Neopaganizmdir.… Read More ODİNİZM – WOTANİZM

Nihilizm Ana Konulu Filmler

Böylesine güçlü ve bir bakıma köktenci bir akım felsefe ve edebiyatta peşinden kitleleri sürüklediği gibi sinemada da hatırı sayılır ölçüde yapımı etkisi altına almıştır. Bu bağlamda konusu ya da karakterleri aracılığıyla hiçliğin derinliğine inen 5 nihilist filmi sizler için derledim. Nihilizm – Hiççilik Nedir İlk önce kelimenin kökenine inmek gerekirse Nihilizm  Latince’de “hiç” anlamına gelen… Read More Nihilizm Ana Konulu Filmler

HEDONİZM-HAZCILIK

Türkçe ifadesiyle “hazcılık”, Sokrates’in öğrencisi ve Kirene okulunun kurucusu Aristippos’un bir öğretisidir. Hayatın esasının “haz almak”; insanın en soylu amacının da “hayattan alacağı hazzı maksimize etmek” olduğunu ileri süren felsefi düşüncedir. Peki, Hedonizm nedir? Hedonist nedir, ne demek? Hazcılık nedir? Hedonizm temsilcileri kimlerdir?… Read More HEDONİZM-HAZCILIK

NİHİLİZM -HİÇÇİLİK-

İlk önce kelimenin kökenine inmek gerekirse Nihilizm Latince’de “hiç” anlamına gelen nihil sözcüğünden türetilen bir kavram. Kendi içinde pek çok alt dala ayrılıyor olsa da temel anlamda nihilizm; her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan bir felsefi görüştür. Ve bu görüşü kabul ederek benimseyen kişilere nihilist denir. Nihilistler, Tanrı’nın varlığını, iradenin özgürlüğünü, bilginin imkanını reddeder. Hatta bu anlamda din adamlarının da ciddi tepkisini çekerler. Ama bu veriler tepkiler büyümesine ve yayılmasına engel olamamıştır. 19 yüz yılların başında Rusya da genç kesim tarafından kabul göremeye başlayan bu felsefi düşünce zaman içinde kitleleri peşinden sürükleyecek kudrete erişmiştir.… Read More NİHİLİZM -HİÇÇİLİK-