İNSAN HAKLARI EPİLEPSİ İLE EL ELE DERNEĞİ

Düşünce temelleri 2020’nin başında atılan, ve uzun süre planlanıp uzun süreli iş ve etkinlik planları tamamlandıktan sonra 2021 başında Faaliyete geçen İnsan Hakları Epilepsi ile El Ele derneği gücünü arkasında duran İnsan Hakları Federasyonundan almaktadır. Manisa Merkezde kurulan İnsan Hakları Epilepsi İle El Ele derneği Epilepsi hastalarının ihtiyaçlarını ve destek gerektiren konularda yardımcı olmak amacı… Read More İNSAN HAKLARI EPİLEPSİ İLE EL ELE DERNEĞİ

2020 ÇOCUK HAKLARI İHLALLERİ

Pandemi döneminde kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet %27,8 oranında arttı. Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler kapsamında okulların kapatılmasından dolayı uygulanan uzaktan eğitim, eğitim sisteminin sorunlarının daha fazla görünür olmasına yol açtı. Çocukların büyük çoğunluğu internete erişimin, bilgisayar, tablet, cep telefonu ya da uygun zaman ve mekânın olmayışı gibi nedenlerle, eğitim hakkından mahrum bırakıldı. EBA üzerinden… Read More 2020 ÇOCUK HAKLARI İHLALLERİ

SİYASET SOSYOLOJİSİ

Devlet ve sivil toplumdan aileye kadar uzanan politik fenomenlerin sosyolojik analizi, vatandaşlık, toplumsal hareketler ve sosyal güç kaynakları gibi konuları araştırmakla ilgilenen bir bilim disiplinidir. 9. yüzyıl ile beraber genel olarak toplumsal ve özel olarak siyasal düşüncenin bilimselleşmeye başladığı görülmüştür. Teknoloji, sanayileşme gibi unsurlar kalabalıklaşmayı beraberinde getirmiş, kalabalıklaşma ise siyasal düşünceye yönelim sağlamıştır.… Read More SİYASET SOSYOLOJİSİ

2020 İHLAL EDİLEN İNSAN HAKLARI

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Birimi/Merkezi verilerine göre 2020 yılının ilk 11 ayında: Kolluk güçlerinin yargısız infazı, dur ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle veya rastgele ateş açması sonucu 12 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştır. Güvenlik güçlerine ve veya resmi kurumlara ait araçların çarpması sonucu en az 2 kişi yaşamını… Read More 2020 İHLAL EDİLEN İNSAN HAKLARI

MAHKUMLARIN CEZAEVİNDEKİ PSİKOLOJİSİ

Cezaevin de bulunmak ne kadar bir suçun sonucu olmuş olsa da içeride bulunan her bir bireyin pişmanlık hakkı vardır. Pişman olmasa dahi sürekli kapalı bir alanda kalmanın vermiş olduğu psikolojik bunalım, buhran her bireyde neredeyse gözükmektedir. Peki işlediği ya da işlemediği ama üstüne kalan bir suçtan dolayı hüküm giymiş bireylerin ceza evindeki psikolojisi nasıl? Hüküm giymiş kişiler neler hissediyor? Psikolojik desteği nasıl ve yeterli alabiliyor mu?… Read More MAHKUMLARIN CEZAEVİNDEKİ PSİKOLOJİSİ

TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜ OLMANIZ GEREKEN 5 SİVİL TOPLUM KURULUŞU

Resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan. Politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda, ikna ve eylemlerle çalışan , üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleriyle, yapılan etkinliklerden sağlayan kuruluşlardır. Peki hangilerine gönüllü olmalıyız ?… Read More TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜ OLMANIZ GEREKEN 5 SİVİL TOPLUM KURULUŞU

BAĞIMLILIK

Bağımlılık dendiği zaman ilk akla gelenler tütün ürünleri, alkol ve uyuşturucu madde olmaktadır. Fakat dünya üzerinde yaşayan çoğu insan dolaylı yoldan bir şeylere bağımlıdırlar, kendilerinin bile bilmediği bu bağımlılıklar bazen kontrolden çıkıp tedavi edilmesi gereken haller alsa da haberleri olmadıkları için zorlu bir süreç yaşamaya başlayan bireylerin sayısı çoktur.… Read More BAĞIMLILIK

Sosyoloji

Sosyoloji veya toplumbilimi insan ve toplum ile ilgili araştırmalar yapan bilimdir. Araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır. Sociology kelimesi, Yunanca “bilim” anlamına gelen “logy” eki ve Latince’de, genel anlamda insanı işaret eden, üye, arkadaş veya dost anlamındaki, “socius” kelimesinden gelen “socio-” kökünden oluşur. Toplumsal sınıflaşma eşitsizliği ve sınıfsal yapıları, politik toplum bilimi hükûmet ve yasaları, ırk toplum bilimi ve cinsiyet toplum bilimi ırk ve cinslerin eşitsizliği kadar ırk ve cinsiyetlerin toplumsal yapılarını demografi nüfusun miktar ve türündeki değişimleri inceler.… Read More Sosyoloji

HAYVAN HAKLARI

Hayvan hakları, insan harici hayvanların tümünün kendilerine ait bir özerkliğe sahip oldukları ve acıdan kaçınma gibi temel çıkarlarının tıpkı insanların temel çıkarlarının korunduğu gibi korunması gerektiğini savunan fikirdir hayvan hakları. Henüz ülkemizde tam olarak gündeme gelemese de bazı çalışmalar sürdürülmektedir. Bunun yeterliliği ya da başarısı tartışılır olsa da sonuç olarak ortada bir deneyiş ve amaç vardır. Bu çalışmaların daha iyi yerlere gelebilmesi için sosyal sorumluk projelerinin ve hayvanların canlarının korunabilmesi ve haklarının daha iyi yere gelebilmesi için hayvan haklarının ne olduğunu duyurmak da insani bir görevdir.… Read More HAYVAN HAKLARI