SOSYAL SERMAYE NEDİR

Sosyal sermaye terimi uzun yıllar boyunca sosyolojik bir tartışma olarak devam etmiştir.
Sosyal sermayenin asıl hareket ettiği nokta, kavramın mottosu ilişkilerin önemli olduğudur. Geçmişte Karl Marx ile anılan sermaye kavramı, bugün sadece ekonomik sebeplerle anılmamaktadır. Sosyal sermaye kavramı farklı disiplin ve anlayışlardan benimsenmiş ve esinlenmiş bir kavramdır.… Read More SOSYAL SERMAYE NEDİR

İNSAN HAKLARI

İnsanların hasta, yükümlü ve dil, din, ırk, politik tutum gibi nice kavramlar da ayrılmadığı şimdiye kadar yapılan eskiden A TARARAFI bu hatayı yaptı B TARAFI bunu yapmak da haklı gibi tutumların bir kenara bırakılıp maddelerin tek tek etkin kılınmasını sağlayacak politik ve insani bir süreç içerisinde hakların geçerliliğini savunup, geçmişi yargılayıcı değil, geleceği toparlayıcı bir tutum ile daha iyi bir dünya için çalışılan nice 10 Aralıklara. İnsan hakları ülkelere coğrafi konumlara ve şahısların hataları ile değil uygulanma çalışmaları ile gündemde kalmalı. Eskiden ders alıp kinle değil barışçıl bir süreçle dünyayı güzelleştirmek dileği ile.… Read More İNSAN HAKLARI

Engelli bireylerimizi hayata kazandırmıyor kaybediyoruz

Gittikleri her iş yerinde, iş devamlılığı güvencesizliğinin yanı sıra ücret değerlendirilmesinde, kariyer olarak ilerlemede, işveren ve çalışma arkadaşlarının ayrımcı davranışlarına maruz kalmada çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Bu psikolojik şiddete ve baskıya maruz kalan engelli vatandaşlarımız kendileri adına kariyer, gelecek gibi planlar kuramadığından dolayı sosyal hayattan ve dış dünyadan izole ederek kendilerini soyutlama yoluna gidebiliyor. Doğuştan veyahut… Read More Engelli bireylerimizi hayata kazandırmıyor kaybediyoruz