AMORALİZM – TÖREDIŞICILIK

Ahlak gereksizliği ahlak kavramının ve kurallarının gereksiz olduğunu, doğal bir varlık olan insanın özünde ahlaki olmayan eylemlerin de olduğunu, bu yüzden insanların ahlaki gerekçelerle yargılanamayacağını, bu nedenle de ahlak olgusunun gereksiz olduğunu savunur. Nietzsche, önemli bir savunurdur. Töre Dışıcılık, töreyi ya da ahlakı yadsıyan öğretilerin genel adıdır. Örneğin Alman düşünürü Nietzsche: “Erdem dedikleri, gerçekte korkaklıktan… Read More AMORALİZM – TÖREDIŞICILIK

Ne Eksik Ne Fazla

Gözlerim doluyor, yankılanıyor geçmişimin sesi kulaklarımda. Terasta oturmuş yağan yağmuru aldırmadan bekliyorum güneşin doğmasını. Kemiklerime kadar üşüdüm, artık doğmalı güneş. Isıtmasa da o beklediğim sıcaklığı hissettirmeli. Yorgunum, kırgın değilde kinliyim bu topluma. Elimden alınan herşeyin hesabını soracaktım güya 18’li yaşlarımda. Aradan geçen sadece 5 sene ve merdivenleri dinlenerek çıkar oldum. Sanırım hesap sormakta da çuvalladım.… Read More Ne Eksik Ne Fazla

En Dip

Dibi gören bir insanı, yalnızlık veya yokluğunla korkutamazsın. İntihar etmek her zaman aklının bir köşesinde durur, ölümü düşleyen bir plan olarak gören insanı neyle korkutabilirsin ki? Huy haline gelmediği sürece azraille dans etmek, o insan dünyanın her yerinde kumar oynayabilir herkesle. Zamanın ve mekanın önemsizleştiği bir beyinde kaygı güdemezsin. Geleceğini elinden alamadığın, geleceğini umursamayan birinden… Read More En Dip

DELÜZYONEL BOZUKLUK

Sanrı veya hezeyan, belli bir toplum ve çağ içinde gerçeğe uymayan düşünceyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Delüzyonlar genel olarak nörolojik veya zihinsel hastalık durumunda ortaya çıksalar da belirli bir hastalıkla ilişkilendirilememiştirler. Bununla birlikte, psikotik bozukluklarda, özellikle de şizofrenide, teşhis açısından çok önemlidirler. Kişilik genellikle bozulmaz. Hastalarda, genelde fonksiyonel kapasiteleri yüksek olmalarına rağmen, aşırı duyarlı… Read More DELÜZYONEL BOZUKLUK

DİYALEKTİK MATERYALİZM

Marksist felsefenin adlandırılma biçimi ya da Marksizmin felsefi öğretisidir. Marx ve Engels’in öncülük ettiği, ancak Marx’tan çok sistematik bir felsefe olarak- Engels’te açılımları bulunabilecek felsefe akımı. Engels, Marx daha hayattayken söz konusu kuramı şekillendirmeye başlamıştır ve Marx’ın buna yönelik bilinen bir itirazı yoktur. Marx, diyalektik yöntemin üstünlüğünü ve Hegel’de “idealist bir kabuk” içinde saklı ve “baş aşağı çevrilmiş” olarak bulunan diyalektiğin rasyonel özünü ortaya çıkarabilmek için onu tamamen materyalist temelde yeniden ele almak gerektiğini savunmuştur.… Read More DİYALEKTİK MATERYALİZM

SİYASET SOSYOLOJİSİ

Devlet ve sivil toplumdan aileye kadar uzanan politik fenomenlerin sosyolojik analizi, vatandaşlık, toplumsal hareketler ve sosyal güç kaynakları gibi konuları araştırmakla ilgilenen bir bilim disiplinidir. 9. yüzyıl ile beraber genel olarak toplumsal ve özel olarak siyasal düşüncenin bilimselleşmeye başladığı görülmüştür. Teknoloji, sanayileşme gibi unsurlar kalabalıklaşmayı beraberinde getirmiş, kalabalıklaşma ise siyasal düşünceye yönelim sağlamıştır.… Read More SİYASET SOSYOLOJİSİ