RASYONALİZM – AKILCILIK

Rasyonalizm akılcılık olarak da bilinen bilginin doğruluğunun deneyim ve duyuma dayalı değil, zihin ve düşüncede temellenebileceğini öne süren bir düşünce biçimidir.Bu makalede aramaya çalışacağımız sorular şunlardır;Rasyonalizm in tarihçesi nedir? Antik çağ felsefesinde rasyonalizm nedir? Kıta felsefesinde akılcı filozoflar kimlerdir? Felsefede Rasyonalizm (Akılcılık) Akımı Özellikleri neler? Farabi için rasyonalizm nedir? Akılcılığın Gerekçesi nedir?… Read More RASYONALİZM – AKILCILIK

Nihilizm Ana Konulu Filmler

Böylesine güçlü ve bir bakıma köktenci bir akım felsefe ve edebiyatta peşinden kitleleri sürüklediği gibi sinemada da hatırı sayılır ölçüde yapımı etkisi altına almıştır. Bu bağlamda konusu ya da karakterleri aracılığıyla hiçliğin derinliğine inen 5 nihilist filmi sizler için derledim. Nihilizm – Hiççilik Nedir İlk önce kelimenin kökenine inmek gerekirse Nihilizm  Latince’de “hiç” anlamına gelen… Read More Nihilizm Ana Konulu Filmler

HEDONİZM-HAZCILIK

Türkçe ifadesiyle “hazcılık”, Sokrates’in öğrencisi ve Kirene okulunun kurucusu Aristippos’un bir öğretisidir. Hayatın esasının “haz almak”; insanın en soylu amacının da “hayattan alacağı hazzı maksimize etmek” olduğunu ileri süren felsefi düşüncedir. Peki, Hedonizm nedir? Hedonist nedir, ne demek? Hazcılık nedir? Hedonizm temsilcileri kimlerdir?… Read More HEDONİZM-HAZCILIK

NİHİLİZM -HİÇÇİLİK-

İlk önce kelimenin kökenine inmek gerekirse Nihilizm Latince’de “hiç” anlamına gelen nihil sözcüğünden türetilen bir kavram. Kendi içinde pek çok alt dala ayrılıyor olsa da temel anlamda nihilizm; her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan bir felsefi görüştür. Ve bu görüşü kabul ederek benimseyen kişilere nihilist denir. Nihilistler, Tanrı’nın varlığını, iradenin özgürlüğünü, bilginin imkanını reddeder. Hatta bu anlamda din adamlarının da ciddi tepkisini çekerler. Ama bu veriler tepkiler büyümesine ve yayılmasına engel olamamıştır. 19 yüz yılların başında Rusya da genç kesim tarafından kabul göremeye başlayan bu felsefi düşünce zaman içinde kitleleri peşinden sürükleyecek kudrete erişmiştir.… Read More NİHİLİZM -HİÇÇİLİK-