ONTOLOJİ – VARLIK FELSEFESİ

Ontoloji ya da varlık felsefesi ya da varlık bilim, temel sorunu varlık olan felsefi disiplin. Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır.

“Varlık” – “ Var oluş” kavramlarını ve “ Varlık vardır” Varlık Yoktur” tartışlamaları ile araştırır.

Felsefi anlamda var olan şey, ağaç ve ateş gibi canlı veya cansız bir madde de olabilir, düşünme ve sezme gibi ruhsal bir şey de… Aynı şekilde varlık, inanç gibi manevi bir şey de olabilir. Felsefe tarihinin en büyük filozoflarından birisi olan Aristoteles bu bağlamda varlık felsefesini “ilk felsefe” olarak isimlendirmiş ve ilk felsefeyi de “Var olanı, var olan olarak, saf hâlde ele almak” olarak tanımlamıştır.… Read More ONTOLOJİ – VARLIK FELSEFESİ