TOTALİTARİZM

Totalitarizmde bireysel özgürlüklere izin verilmez ve bireyin yaşamının tüm alanları devlet kontrolüne bırakılır. Türkçeye Fransızca’dan geçen sözcüğün kökeni Latince “totus” (tüm, bütün) sözcüğüdür.İtalyan diktatör Benito Mussolini”devlet içindeki herkes, devlet dışındaki hiçbir kimse, devlete karşı olan hiçbir kimse” şeklinde açıklamıştır.… Read More TOTALİTARİZM