Nihilizm Ana Konulu Filmler

Böylesine güçlü ve bir bakıma köktenci bir akım felsefe ve edebiyatta peşinden kitleleri sürüklediği gibi sinemada da hatırı sayılır ölçüde yapımı etkisi altına almıştır. Bu bağlamda konusu ya da karakterleri aracılığıyla hiçliğin derinliğine inen 5 nihilist filmi sizler için derledim. Nihilizm – Hiççilik Nedir İlk önce kelimenin kökenine inmek gerekirse Nihilizm  Latince’de “hiç” anlamına gelen… Read More Nihilizm Ana Konulu Filmler

NİHİLİZM -HİÇÇİLİK-

İlk önce kelimenin kökenine inmek gerekirse Nihilizm Latince’de “hiç” anlamına gelen nihil sözcüğünden türetilen bir kavram. Kendi içinde pek çok alt dala ayrılıyor olsa da temel anlamda nihilizm; her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan bir felsefi görüştür. Ve bu görüşü kabul ederek benimseyen kişilere nihilist denir. Nihilistler, Tanrı’nın varlığını, iradenin özgürlüğünü, bilginin imkanını reddeder. Hatta bu anlamda din adamlarının da ciddi tepkisini çekerler. Ama bu veriler tepkiler büyümesine ve yayılmasına engel olamamıştır. 19 yüz yılların başında Rusya da genç kesim tarafından kabul göremeye başlayan bu felsefi düşünce zaman içinde kitleleri peşinden sürükleyecek kudrete erişmiştir.… Read More NİHİLİZM -HİÇÇİLİK-

ONTOLOJİ – VARLIK FELSEFESİ

Ontoloji ya da varlık felsefesi ya da varlık bilim, temel sorunu varlık olan felsefi disiplin. Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır.

“Varlık” – “ Var oluş” kavramlarını ve “ Varlık vardır” Varlık Yoktur” tartışlamaları ile araştırır.

Felsefi anlamda var olan şey, ağaç ve ateş gibi canlı veya cansız bir madde de olabilir, düşünme ve sezme gibi ruhsal bir şey de… Aynı şekilde varlık, inanç gibi manevi bir şey de olabilir. Felsefe tarihinin en büyük filozoflarından birisi olan Aristoteles bu bağlamda varlık felsefesini “ilk felsefe” olarak isimlendirmiş ve ilk felsefeyi de “Var olanı, var olan olarak, saf hâlde ele almak” olarak tanımlamıştır.… Read More ONTOLOJİ – VARLIK FELSEFESİ